SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI


Profile DECCO to produkty z najwyższej półki. Nie jest to dziełem przypadku, ale efektem połączenia wielu czynników: doświadczonego zespołu fachowców, nowoczesnej technologii oraz zastosowania wyselekcjonowanych surowców i półproduktów. Czuwamy nad jakością, poddając nasze profile surowej kontroli na każdym etapie produkcji.

W procesie produkcji stosujemy wyłącznie surowce spełniające wyśrubowane kryteria. Certyfikat wystawiony przez dostawcę, to warunek podstawowy. Aby towar trafił na halę produkcyjną musi posiadać odpowiednie parametry. Badamy jego wilgotność, gęstość nasypową oraz kolor.

Od momentu wytworzenia mieszanki, poprzez proces formowania profili, aż do finału: pakowania i magazynowania – produkcję monitoruje i nadzoruje zintegrowany system informatyczny. Zawiera on moduły planowania, zarządzania produkcją, czuwania nad parametrami produkcji oraz kontroli jakości. Ponadto co pół godziny do badań w laboratorium trafiają próbki z bieżącej produkcji.

W procesie kontroli jakości stosujemy następujące urządzenia:
  • Skaner pomiarowy FLATSCOPE firmy WETRH z oprogramowaniem do pomiaru kształtu i wymiarów profili oraz porównaniem kształtu profilu ze wzorcem. Oprogramowanie to pozwala na zapisanie wyniku pomiaru oraz dokładną analizę kształtu i wymiarów wraz z odchyleniami od wzorca. Bada też, czy geometria profilu mieści się w przyjętych granicach tolerancji.
  • Spektrofotometr KONICA-MINOLTA wraz z oprogramowaniem do pomiaru koloru profilu.
  • Urządzenie do badania odporności profili na uderzenie spadającego ciężarka w temp -10°C.
  • Urządzenie do badania skurczu termicznego.
  • Urządzenie do badania zachowania się profili po wygrzewaniu w temp. 150°C.
  • Zgrzewarkę i urządzenia do badania wytrzymałości zgrzewu.
W osiąganiu sukcesu pomaga wdrożony System Zarządzania Jakością: ISO 9001:2008

 

;
;