PROJEKT 1.4

Decco S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. „ Wdrożenie strategii wzorniczej przez Decco S.A. celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych profili PVC”

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty spółki DECCO nowej gamy profili stolarki PVC charakteryzujących się szeregiem zmian, w tym wprowadzeniem profilu listwy przyszybowej oraz ulepszonej konstrukcji profilu okiennego. Produkt ten stanowi wynik wdrożenia w przedsiębiorstwie rekomendacji zawartych w Strategii wzorniczej opracowanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach I etapu konkursu.

W celu realizacji sugerowanych działań, Wnioskodawca zamierza zweryfikować swoją dotychczasową ofertę produktową poprzez rozbudowę systemów profili spełniających wymogi nowych norm prawnych o profile i produkty dodatkowe, w tym listwy przyszybowe, a także rozwinąć nowe, wyróżniające się wzorniczo produkty poprzez wypracowanie (we współpracy z projektantem wzornictwa przemysłowego) innowacyjnego wzorniczo projektu profili, mogącego stanowić produkt wizerunkowy DECCO.

Wnioskodawca wdrażając w przedsiębiorstwie Strategię Wzorniczą opracowaną w I etapie konkursu ma na celu wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co znajdzie przełożenie na wdrożenie na rynek nowej gamy produktów w postaci profili PVC do zastosowania w stolarce okiennej. Opracowana gama będzie stanowiła innowację produktową na skalę kraju. Dodatkowo Wnioskodawca zamierza wprowadzić szereg usprawnień w zakresie cyklu produkcyjnego, organizacji przedsiębiorstwa oraz jego marketingu. Wprowadzenie tego rodzaju innowacji umożliwi firmie DECCO zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wejść na nowe rynki zbytu.

 

Projekt realizowany jest od 28.03.2017 do 31.03.2018
Wartość dofinansowania: 2. 484.000,00 PLN
http://www.mapadotacji.gov.pl/
 

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap

W związku z ubieganiem się przez Firmę Decco S.A. o dofinansowanie projektu pt.:
 Wzrost konkurencyjności Decco S.A.  poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem ”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap II, ogłaszamy Zapytanie Ofertowe na:

1)   Dostawę kompletnej linii do wytłaczania profili z PCV
Pliki do pobrania PDF: Zapytanie ofertowe liniaEnquiry Decco Line,

Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia – linia do wytłaczania profili z PCV

2)   Dostawę zestawu narzędzi do ekstruzji
Pliki do pobrania PDF: Zapytanie ofertowe narzędziaEnquiry toolsZałącznik nr 3

Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia – zestaw narzędzi do ekstruzji

3)   Dostawę kompletnej linii do wytłaczania profili z PCV czerwiec 2017
Pliki do pobrania PDF: Zapytanie ofertowe liniaEnquiry Decco Line,

Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia – linia do wytłaczania czerwiec 2017

4)  Nabycie usługi doradczej grudzień 2017
Pliki do pobrania PDF: Zapytanie ofertowe – Usługa Grudzień

Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia – Usługa doradcza