PROJEKT 1.3.1

Decco S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. „ Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji profili PVC o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych profili z tworzyw sztucznych.

Celem projektu jest osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej i wzrost potencjału firmy poprzez dywersyfikację oferty handlowej. Stanie się to możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty nowych produktów opracowanych podczas własnych prac B+R. Do celów szczególnych zaliczyć należy: poszerzenie oferty, obniżenie kosztów produkcji, , uzyskanie powtarzalnej i wysokiej jakości nowej gamy produktów, podniesienie poziomu innowacyjności firmy, uelastycznienie procesu produkcji względem potrzeb rynku, promowanie zielonej i zrównoważonej gospodarki poprzez stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności wśród członków Klastra Obróbki Metali.

Planowane do wytworzenia produkty będą przełomowe z punktu widzenia branży ze względu na parametry i korzyści dla odbiorcy finalnego. Wdrożenie na rynek nowych gam produktów przyczynić się może do ustanowienia norm dotyczących jakości sprzedawanych wyrobów. Dlatego też przewiduje się, iż nowe produkty będą cieszyły się stałą popularnością, która nie będzie maleć wraz z upływem czasu.

Projekt realizowany jest od 1.12.2017 – 30.10.2019

Wartość dofinansowania: 6.972.480,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

 

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

W związku z ubieganiem się przez Firmę Decco S.A. o dofinansowanie projektu pt.:
Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji profili PCV o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, ogłaszamy Zapytanie Ofertowe na:

1)  Dostawę zestawu narzędzi do systemu drzwi wielkogabarytowych podnoszono-przesuwnych
Pliki do pobrania PDF:  Zapytanie ofertowe-drukZapytanie ofertowe, Profile rys
Sprostowanie do zapytania ofertowego

Podsumowanie postępowania ofertowego na zakup zestawu narzędzi do systemu drzwi wielkogabarytowych podnoszono-przesuwnych

2)  Dostawę, montaż i uruchomienie automatycznego systemu obrotu surowcowo-produktowego
Pliki do pobrania PDF: Zapytanie ofertowe , Formularz ofertowy , Oświadczenie o braku powiązań

Podsumowanie postępowania na dostawę, montaż i uruchomienie automatycznego systemu obrotu surowcowo-produktowego

3) Dostawę linii do ekstruzji profili

Pliki do pobrania PDF: Zapytanie ofertowe linia do ekstruzji, Formularz ofertowy, Oświadczenie o braku powiązań

Podsumowanie postępowania Linia do ekstruzji

4) Dostawę ekstrudera do koekstruzji

Pliki do pobrania PDF: Zapytanie ofertowe ekstruder do koekstruzji, Formularz ofertowy, Oświadczenie o braku powiązań

Podsumowanie postępowania Ekstruder do koekstruzji