PROJEKT 1.3.1/2

Decco S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. „Podwyższenie konkurencyjności firmy DECCO S.A. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych profili z tworzyw sztucznych dedykowanych stolarce otworowej

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych profili z tworzyw sztucznych.

Celem projektu jest osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej i wzrost potencjału firmy poprzez dywersyfikację oferty handlowej. Stanie się to możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty nowych produktów opracowanych podczas własnych prac B+R. Do celów szczególnych zaliczyć należy: poszerzenie oferty, obniżenie kosztów produkcji, , uzyskanie powtarzalnej i wysokiej jakości nowej gamy produktów, podniesienie poziomu innowacyjności firmy, uelastycznienie procesu produkcji względem potrzeb rynku, promowanie zielonej i zrównoważonej gospodarki poprzez stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności wśród członków Klastra Obróbki Metali.

Realizacja projektu przyniesie korzyść Firmie jak również pozostałym członkom klastra obróbki metali, którzy będą mogli czerpać wiedzę pozwalającą na efektywniejszą pracę. Możliwy stanie się wzrost przychodów oraz zainteresowania ofertą członków Klastra. Planowane do profile będą przełomowe z punktu widzenia branży ze względu na parametry i korzyści dla ich odbiorców – producentów stolarki otworowej oraz użytkowników. Wdrożenie na rynek nowej gamy produktów przyczyni się do ustanowienia norm dotyczących jakości sprzedawanych wyrobów. Dlatego też przewiduje się, iż nowe produkty będą cieszyły się stałą popularnością, która nie będzie maleć wraz z upływem czasu.

Projekt realizowany jest od 12.12.2018 do 31.12.2019

Wartość dofinansowania: 6.927.480,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

 

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne